TMDi opts for the simplicity and efficiency of Liquit – New partner

Ridderkerk, February 23, 2021 Motivated partners are at the heart of Liquit’s success. We have just added another new name to this list in the Netherlands. We welcome TMD Informatisering from Harderwijk as a new Liquit partner.  

Founded in 1999, TMD Informatisering is already well known as a specialist in the field of identity and access management, but as a Microsoft partner they also have years of experience with migrations to the cloud, where access to data is realized through, for example, Teams. TMDi has a particularly strong presence in educational institutions, but its customer base also includes municipalities and healthcare organizations.

In June 2020, Dennis Dirks became general manager at TDM Informatisering and is especially pleased with the investment they make as an organization in the relationship with their customers. “We understand what their problems are and actively try to find solutions to them,” says Dennis. The goal is a long-term relationship, a partnership. As a result, almost all customers have been supported by them for many years.

When asked why they became a Liquit partner, Dennis says: “We should have done that a long time ago! The solution has been shown to us in the past via a demo, but we never got around to it.” Dennis sees in the market that there is a very large need for application distribution and management. Until recently, another solution was used for this. However, this became too complex and therefore often too expensive. “The simplicity and efficiency of Liquit now makes it the most logical choice,” says Dennis.

With their existing Identity solution, TMDi enables its customers to use data from source systems to make accounts and services automatically available to users. Especially within the education sector there are a lot of changes every year, for example new students, different classes, etc. With Liquit as an addition to the Identity solution, TMD Informatisering can now offer the right applications to the right users in a fully automated way.

Now that they have become a Liquit partner, Dennis especially sees quick benefits for their customers in education. By adding Liquit to the classifications based on year and subjects that they already provide, they can realize that applications are automatically available. “The fact that Liquit offers that cross platform is a very nice bonus due to the multitude of BYOD in education.”

The team at Liquit is confidently looking forward to a successful collaboration with TMD Informatisering.

TMDi kiest voor de eenvoud en efficiëntie van Liquit – Nieuwe partner

Ridderkerk, 23 februari 2021 – Gemotiveerde partners staan aan de basis van het succes van Liquit. Aan deze lijst hebben we recent in Nederland weer een nieuwe naam toegevoegd. Wij verwelkomen TMD Informatisering uit Harderwijk.   

Gestart in 1999 is TMD Informatisering al zeer bekend als specialist op het gebied van identity en access management, maar daarnaast hebben ze als Microsoft-partner ook al jarenlang ervaring met migraties naar de cloud waarbij ontsluiting van data via bijvoorbeeld Teams wordt gerealiseerd. Met name bij onderwijsinstellingen is TMDi zeer sterk vertegenwoordigd, maar ook gemeenten en zorgorganisaties behoren tot de klantenkring.

Dennis Dirks is sinds juni 2020 algemeen directeur bij TDM Informatisering en is vooral trots op de investering die zij als organisatie doen in de relatie met hun klanten. “We begrijpen wat hun problemen zijn en proberen actief oplossingen hiervoor te vinden,” aldus Dennis. Het doel is een langdurige relatie, een partnership. Vrijwel alle klanten worden dan ook al jarenlang door ze ondersteund met een breed scala aan IT-uitdagingen.

Op de vraag waarom ze Liquit partner zijn geworden zegt Dennis: “Dat hadden we al veel eerder moeten doen! De oplossing is in het verleden al eens via een demo aan ons getoond, maar toen kwam het er niet van.” Dennis ziet in de markt dat er een hele grote behoefte is aan applicatie distributie en beheer. Tot voor kort werd een andere oplossing hiervoor ingezet. Deze werd echter te complex en hierdoor vaak te duur. “De eenvoud en efficiëntie van Liquit maakt het nu de meest logische keuze,” vertelt Dennis.

Met de bestaande Identiteit oplossing stelt TMDi haar klanten in staat om gegevens uit bronsystemen te gebruiken om accounts en diensten automatisch beschikbaar te stellen aan gebruikers. Zeker binnen het onderwijs zijn er elk jaar bijzonder veel wijzigingen door bijvoorbeeld nieuwe leerlingen, andere klassen, etc. Met Liquit als aanvulling op de Identity oplossing kan TMD Informatisering nu ook volledig geautomatiseerd de juiste applicaties bieden aan de juiste gebruikers.

Nu dat ze Liquit partner zijn ziet Dennis met name snel voordeel voor hun klanten in het onderwijs. Door Liquit toe te voegen aan de indelingen op basis van leerjaar en vakken die zij nu al verzorgen, kunnen ze realiseren dat applicaties die bij een specifiek lesjaar of vak horen automatisch beschikbaar zijn. “Het feit dat Liquit dat cross platform biedt is een hele prettige bijkomstigheid door de veelheid van BYOD in het onderwijs.”

Het team van Liquit kijkt uit vol vertrouwen uit naar een successvolle samenwerking met TMD Informatisering.