Previder uses Liquit for new digital workspace proposition in healthcare

Ridderkerk, The Netherlands, 11 March 2021 – Previder is an ambitious Dutch IT service provider. With 30 years of experience, they provide IT from the workspace to the cloud. Starting this month, they will be providing a new digital workplace solution for especially for healthcare organizations using Liquit technology. We welcome them as a new partner in the Netherlands.

Previder serves its customers from two locations in the Netherlands (Hengelo and Vianen respectively). They provide organizations with digital workspaces to work together efficiently and securely, help with the transition to the cloud and offer reliable and flexible IT platforms from their own data centers.

What makes this new partner distinctive is that they not only support the end-user with a laptop, but also the IT Manager who must register and coordinate the cloud facilities. The newly offered workspace solution is delivered from their own cloud platform, from their own data center.

The recently introduced proposition for healthcare is the result of a collaboration with a&m impact and Liquit. “The workspace is intended to give employees more time for their healthcare tasks,” said Marco Vader, Product Manager at Previder. “After all, a lot is asked of healthcare employees, so it’s important that they don’t have to worry about the complexity of IT.”

Previder sees that in many organizations there is a need in terms of device management, printers, and settings. Liquit can simplify this, manage the deployment and keep all applications up to date.

“By integrating Liquit with the social intranet portal of a&m impact, Previder is creating a digital workspace that perfectly matches the needs in healthcare,” said Maarten Jansma, Sales Operations Manager at Liquit. The portal of a&m impact ensures optimal communication between employees. At the same time, Liquit ensures that employees can access their files and the business applications anytime, anywhere. And all from one environment.”

Previder gebruikt Liquit voor nieuwe digitale werkplek propositie in de zorg.

Ridderkerk, 11 maart 2021 – Previder is een ambitieuze Nederlandse IT dienstverlener. Met 30 jaar ervaring verzorgen zij IT van werkplek tot de cloud. Vanaf deze maand leveren zij een nieuwe digitale werkplek-oplossing voor zorg organisaties waarbij ze onder andere gebruik maken van de techniek van Liquit en verwelkomen wij ze als nieuwe partner.

Previder bedient haar klanten vanuit twee locaties in Nederland (resp. Hengelo en Vianen). Ze voorzien organisaties in digitale werkplekken om efficiënt en veilig samen te werken, met de transitie naar de cloud en bieden betrouwbare en flexibele IT-platformen vanuit hun eigen datacenters.

Wat deze nieuwe partner onderscheidend maakt is dat ze niet alleen de eindgebruiker met laptop ondersteunen, maar ook de IT Manager die de cloud faciliteiten moet registreren en coördineren. De aangeboden werkplek oplossing wordt geleverd vanaf het eigen cloud platform, vanuit het eigen datacenter.

De recent geïntroduceerde propositie voor de zorg komt voort uit een samenwerking met a&m impact en Liquit. “De werkplek is bedoeld om medewerkers meer tijd te geven voor hun zorgtaken”, aldus Marco Vader, Product Manager bij Previder. “Er wordt immers veel van zorgmedewerkers gevraagd, daarom is het belangrijk dat zij zich niet druk hoeven te maken over de complexiteit van IT.”

Previder ziet dat bij veel organisaties een behoefte is op het gebied van apparaat beheer, printers en instellingen. Liquit kan dit vereenvoudigen en bovendien de uitrol en het up-to-date houden van applicaties beheren.

“Door Liquit te integreren met de sociaal intranet portal van a&m impact, creëert Previder een digitale werkplek die naadloos aansluit op de behoeften in de zorg,’ aldus Maarten Jansma, Sales Operations Manager bij Liquit. ‘De portal van a&m impact zorgt voor een optimale communicatie tussen medewerkers. Tegelijkertijd zorgt Liquit ervoor dat medewerkers altijd en overal bij hun bestanden en de bedrijfsapplicaties kunnen. En dat alles vanuit één omgeving.”