Login Consultants partners with Liquit to enrich digital workplace

Ridderkerk, 20 October 2020 – A fantastic new collaboration is a fact! Login Consultants is now a Liquit partner in the Netherlands and with it they immediately enrich their existing innovative, digital workplace solutions.

Login Consultants is an ambitious organization that offers (medium) large, national and international organizations digital workplace solutions and services. They provide strategic and technical workplace advice, help with digital workplace implementations, migrations, and digital workplace management.

Christiaan de Vin is Business Development Manager at Login Consultants. “We want to offer our customers the best fitting digital workplace that best matches the activities of the employee. By adding Liquit, we enrich our workplace solutions, and we can simplify workplace maintenance and increase quality. In addition, Liquit is a Microsoft Windows Virtual Desktop integration partner, which gives an absolute added value to our Microsoft WVD Services”.

“Liquit is in good company among the other solutions offered by Login Consultants,” says Nico Zieck, Director Technology & Solutions of Liquit proudly.  “For Login Consultants’ customers, we are a true bridge between the various technologies. Together with Login Consultants, Liquit can save organizations time, costs and risks, while modernizing the way organizations deliver applications to endusers on every device, without any disruption to business processes”.  

Login Consultants partnert met Liquit voor de beste digitale werkplek

Ridderkerk, 20 oktober 2020 – Een fantastische, nieuwe samenwerking is een feit! Login Consultants is per heden een Liquit partner en verrijkt hiermee in 1 klap hun bestaande innovatieve digitale werkplekoplossingen.

Login Consultants is een ambitieuze organisatie die (middelgrote) grote, nationale en internationale organisaties digitale werkplekoplossingen en services biedt. Ze geven strategisch en technisch werkplekadvies, helpen bij digitale werkplek implementaties, migraties en het beheer van de digitale werkplek.

Christiaan de Vin is Business Development Manager bij Login Consultants. “Wij willen onze klanten de best passende digitale werkplek bieden die optimaal aansluit bij de werkzaamheden van de medewerker. Door toevoeging van Liquit verrijken we onze werkplekoplossingen, en kunnen we het onderhoud van de werkplek vereenvoudigen en de kwaliteit verhogen. Daarbij is Liquit Microsoft Windows Virtual Desktop integratie partner, dit geeft een absolute meerwaarde aan onze Microsoft WVD Services.”

“Liquit bevindt zich in mooi gezelschap tussen de andere oplossingen die Login Consultants aanbiedt,” vertelt Nico Zieck, Director Technology & Solutions van Liquit trots.  “Wij zijn voor klanten van Login Consultants een ware brug tussen de diverse technologieën. Samen met Login Consultants is Liquit in staat om organisaties tijd, kosten en risico’s te besparen, terwijl we de manier waarop organisaties applicaties leveren aan eindgebruikers op elk apparaat moderniseren, zonder enige verstoring van de bedrijfsprocessen.”