Korton is convinced of the innovative power of Liquit and is now partner.

Ridderkerk, February 4, 2021 – We are proud to welcome our new partner: Korton – the specialist in outsourcing of cloud applications and digital workspaces. Through the cooperation with Liquit, and the deployment of Liquit Workspace, Korton wants to further expand its services to the care market.

Korton strives for optimal experience and digital relevance. Therefore, in their view, a digital workspace is not suitable for a “one-size-fits-all” approach. They believe that a workspace should provide access to information and applications within a consistent, familiar and user-friendly interface that can be customized by the user.

The solution Korton offers features a single start page with a portal in which all applications are brought together. The portal is integrated into a collaboration platform and users only need to sign in once. In doing so, user experience and productivity are improved. Korton previously already entered a strategic partnership with a&m impact for the portal.

Derk-Jan Hilberding is Sales and Marketing Director at Korton: “It is our mission to offer a complete concept: the ultimate modern workspace fully integrated in a social intranet. Core applications are offered to the end-user based on predetermined personas within an organization. And that is why the combination of Liquit, and a&m impact is worth its weight in gold. And we see this in practice. Without any pre-sales support from Liquit, we were able to set up a total concept that immediately wiped the competition off the map. That says a lot!”

Liquit came into the picture after extensive research into available platforms. “We find it important to commit to one platform. Not only from a partnership point of view, but also to be able to offer integral functional knowledge and advice to our customers,” Derk-Jan continues. “We find the Liquit proposition particularly powerful in several respects; the solution is very innovative, thanks in part to the enormous programming power. They are years ahead in technology and vision than other platforms. In addition, I am always assured of proven technology through a considerable list of references.”

The first organization that will soon be using Liquit in combination with the a&m impact portal is a medium-sized healthcare organization in the Netherlands.

Korton is overtuigd van de innovatieve kracht van Liquit en wordt partner

Ridderkerk, 4 februari 2021 – Met trots verwelkomen wij onze nieuwe partner: Korton -de specialist in outsourcing van cloud applicaties en digitale werkplekken. Middels de samenwerking met Liquit, en de inzet van Liquit Workspace, wil Korton diens dienstverlening naar het care segment verder uitbouwen.

Korton streeft naar optimale beleving en digitale relevantie. Daarom is een digitale werkplek, in hun ogen, ongeschikt voor een “one-size-fits-all”-aanpak. Zij vinden dat een werkplek toegang moet bieden tot informatie en applicaties binnen een uniforme, vertrouwde en gebruiksvriendelijke interface die door de gebruiker kan worden aangepast.

De oplossing van Korton biedt daarom één startpagina met een portaal waarin alle applicaties zijn samengebracht. Het portaal is geïntegreerd in een samenwerkingsplatform en gebruikers hoeven zich slechts één keer aan te melden. Hiermee verbeteren ze zowel de ervaring als de productiviteit. Voor het portaal ging Korton al eerder een strategische samenwerking met a&m impact aan.

Derk-Jan Hilberding is Sales en Marketing Director bij Korton en legt uit: “Het is onze missie om een totaalconcept aan te bieden: de ultieme moderne werkplek volledig geïntegreerd in een sociaal intranet. Kernapplicaties worden op basis van vooraf bepaalde ‘personas’ binnen een organisatie aangeboden aan de eindgebruiker. En daarom is de combinatie van Liquit en a&m impact goud waard. En dat zien we ook in de praktijk. We waren in staat om zonder pre-sales ondersteuning van Liquit een totaalconcept neer te zetten waarmee de concurrentie direct van tafel werd geveegd. Dat zegt een hoop!”

Liquit kwam in beeld na uitgebreid onderzoek naar beschikbare platformen. “Wij vinden het belangrijk om ons te committeren aan één platform. Niet alleen vanuit het oogpunt van het partnerschip, maar ook om integraal functionele kennis en advies te kunnen bieden aan onze klanten,” vertelt Derk-Jan verder. “Wij vinden de Liquit propositie op diverse punten bijzonder krachtig; de oplossing is heel innovatief, mede dankzij de enorme ‘programming power’. Ze zijn jaren verder in de technologie en visie dan andere platformen. Daarbij ben ik altijd verzekerd van ‘proven technology’ door een flinke lijst aan uiteenlopende referenties.”

De eerste organisatie die zeer binnenkort al gebruik gaat maken van Liquit in combinatie met het portaal van a&m impact is een middelgrote zorgorganisatie uit het midden van het land.