Issues met MiniTester TestCenter 2.11.0.14.msi

In nauwe en goede samenwerking met Cito hebben wij enige tijd geleden een MSI versie gemaakt van de Cito ExamenTester en MiniTester om uitrol binnen scholen eenvoudiger te maken.

Bij testen deze week is gebleken dat er in een beperkt aantal gevallen een probleem op kan treden bij het gebruik van de MiniTester TestCenter als deze is uitgerold met de MSI. Dit probleem doet zich niet voor in eerdere MSI versies en is een gevolg van een voor ons nog onbekende aanpassing in de laatste setup van de MiniTester TestCenter.

Aan het einde van de test krijgt de leerling onderstaande melding en worden de gegevens niet weggeschreven.

”Ernstig Probleem
Nummer: 2105
Module: TestCenter.modReport.GenerateReport
Details: Can’t load report file. XML file has invalid structure.”

Als er gebruik wordt gemaakt van de door Cito verstrekte ’Legacy Setup’, treedt het probleem niet op.

Mocht u gebruik hebben gemaakt van de MSI, dan raden wij u dringend aan om goed te testen of het invullen en afsluiten van de test in uw omgeving goed gaat en indien nodig terug te vallen op de legacy setup.

Zodra wij een oplossing hebben gevonden, zullen wij dit direct melden.

UPDATE 11 mei 2015

Cito laat weten dat het kan voorkomen dat de verbinding tussen ExamenTester en de Global Server van Cito niet goed werkt.

Scholen kunnen hierdoor problemen ondervinden bij het opstarten en afsluiten van TestManager en het gebruik van de CorrectionManager.

Dit hebben ze laten weten aan de (plaatsvervangend) examensecretarissen en de systeembeheerders van de scholen die meedoen aan BB- en/of KB-flex.