From onboarding to deployment with solutions from Ydentic and Liquit

Ridderkerk, The Netherlands March 15, 2021 – Sometimes there are innovations that complement each other very nicely. Companies that share the same culture and motivation.  Liquit is proud to have such a new collaboration with Ydentic commencing this month. Together we are working on the ultimate customer and employee experience in the modern workspace.  

IT environments are becoming more and more complex, and this creates various challenges. Many different technologies, devices, and locations where users work. End-users want to work anytime, anywhere and on any device without disruption by changes on the IT side.  For example, a service desk nowadays often encounters changes, user rights that are not in accordance with the agreement, and not everything being accessible in one place. 

Liquit develops innovative software for the delivery of and access to all applications and services within an organization. The powerful platform brings together all existing technologies and determines which is most suitable for the end-user when they need an application. Furthermore, by deploying single sign-on, users only need to log in once.  In addition, Liquit simplifies the process of configuration, deployment and patching of applications. 

Ydentic develops modern software for the joiners, movers and leavers and everything in between. The Ydentic platform provides a solution to simplify the management of users and workstations, from one central environment. This allows them to automate and standardize many time-consuming processes within the helpdesk. Think of the numerous requests for a password reset, or creation of new users: fully linked to roles and/or functions within an organization. 

The Ydentic App Launcher, Ydentic’s digital workplace, is now able to universally offer applications thanks to the integration possibility with Liquit. Application can be offered anywhere and anytime regardless of the device and location of the user and underlying technology. This enables Managed Services Providers to offer their own services centrally via the App Launcher and management is easy as the App Launcher is an integral part of the Ydentic Platform.  

Together we are now able to manage the entire process from onboarding to deployment. Without the need for technical knowledge from the end customer.  

For more information about Ydentic: www.ydentic.com 

Van onboarden tot uitrol met de oplossingen van Ydentic en Liquit 

Ridderkerk, 15 maart 2021 – Er zijn soms innovaties die elkaar heel mooi aanvullen. Bedrijven die eenzelfde cultuur en drijfveer hebben.  Liquit is trots om sinds deze maand met Ydentic zo’n nieuwe samenwerking te hebben. Samen werken we aan de ultieme klant en medewerkers ervaring in de moderne werkplek.  

IT-omgevingen worden almaar complexer en zorgen hiermee voor diverse uitdagingen. Veel verschillende technieken, devices, en locaties waar gebruikers werken. Eindgebruikers willen altijd en overal werken, en op elk apparaat zonder verstoring door veranderingen aan de IT kant.  Zo komt een servicedesk tegenwoordig vaak om in wijzigingen, rechten van gebruikers die niet conform afspraak zijn en is niet alles op één plek bereikbaar. 

Liquit ontwikkelt innovatieve software voor de levering van en toegang tot alle applicaties en diensten binnen een organisatie. Ons krachtige platform brengt alle bestaande technologieën samen en bepaalt welke het meest geschikt is voor de eindgebruiker als zij een applicatie nodig hebben. Bovendien hoeven gebruikers door de inzet van single sign-on nog maar één keer in te loggen.  Daarnaast vereenvoudigt Liquit het proces van configuratie, implementatie en patchen van applicaties. 

Ydentic ontwikkelt vernieuwende software voor instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers en alles daartussen in. Het Ydentic platform biedt een oplossing om het beheer van gebruikers en werkplekken te vereenvoudigen, vanuit één centrale omgeving. Hiermee kunnen ze veel tijdverslindende processen binnen de helpdesk te automatiseren en standaardiseren. Denk aan de talloze verzoeken tot een wachtwoord reset, of aanmaken van nieuwe gebruikers: volledig gekoppeld aan rollen en/of functies binnen een organisatie. 

De Ydentic App Launcher, de digitale werkplek van Ydentic, is nu met de integratie van Liquit in staat om applicaties overal en altijd universeel aan te bieden ongeacht het apparaat en de locatie van de gebruiker en achterliggende techniek. Hiermee kunnen Managed Services Providers hun eigen diensten gecentraliseerd aanbieden aan via de App Launcher en het beheer is eenvoudig doordat de App Launcher een integraal onderdeel is van het Ydentic Platform.  

Gezamenlijk zijn wij nu in staat om het gehele proces van onboarden tot de uitrol van een werkplek in te regelen. Zonder dat hierbij technische kennis nodig is bij de eindklant.  

Voor meer informatie over Ydentic: www.ydentic.com