Bradon is off to a flying start as new Liquit partner

Ridderkerk, the Netherlands, January 19, 2021 – We are pleased to introduce our new partner Bradon. Bradon, part of the Bradon Group, started about 20 years ago and developed into a network specialist in the Netherlands. Meanwhile, the ICT market has changed and Bradon has merged their knowledge of network, security, and server technology. As a result, they can now advise and collaborate optimally to develop ICT initiatives. As part the new partnership, Bradon relies on Liquit’s technology to provide access to applications within their modern workspace solution: Het Bureau van de Toekomst (The Office of the Future). 

A lot of work recently has gone into the development of this modern workspace solution. ‘Het Bureau van de Toekomst’ consists of several components, including Office 365, a cloud environment and an intranet or portal. And now Liquit has been added as an important ingredient. 

Why Liquit? Jan van Tongeren, Senior Key Account Manager at Bradon, explains: “We were first introduced to Liquit when we had to bring together a hybrid environment with applications at various locations via an intranet portal for an existing customer.  The portal supplier suggested Liquit and it turned out to indeed be a very good solution for this. The user receives all his applications in a consistent manner via the portal, but in the background, you create a great environment. The first customers have already started working with it, and it works flawlessly everywhere,’ says Jan.

About the future as a Liquit partner Jan comments: “It looks good. We see a lot of potential for customers in the industry to start working with Liquit in the future. These customers normally have a lot of legacy software that are often more difficult to bring to the cloud.”

Maarten Jansma is Operations Manager at Liquit and in the build up to this new partnership has become very enthusiastic about ‘Het Bureau van de Toekomst’. “Bradon, like Liquit, envisions that a user should be able to focus on their work and be able to work anywhere. The first Bradon customers have already experienced this. We look forward to working together to bring many more customers the benefits of the ultimate modern workspace.”

Bradon maakt vliegende start als nieuwe Liquit partner

Ridderkerk, Nederland, 17 januari 2021 – We zijn blij om onze nieuwe partner Bradon te mogen introduceren. Bradon, onderdeel van de Bradon Groep, startte ongeveer 20 jaar geleden en ontwikkelde zich tot netwerkspecialist. Inmiddels is de ICT-markt veranderd en heeft Bradon de kennis van netwerk,- security,- en servertechniek samengesmolten. Hierdoor kunnen zij nu optimaal adviseren en samenwerken om ICT-initiatieven tot ontwikkeling te laten komen. Binnen deze samenwerking vertrouwt Bradon op de techniek van Liquit voor het ontsluiten van applicaties binnen hun moderne werkplek oplossing: Het Bureau van de Toekomst. 

Er is in de afgelopen tijd bijzonder hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze moderne werkplek oplossing. Het Bureau van de Toekomst bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen, waaronder Office 365, een cloud omgeving en een intranet of portaal. Uiteraard is Liquit daar nu ook aan toegevoegd.  

Waarom Liquit? Jan van Tongeren, senior Key Account Manager bij Bradon vertelt: ‘Wij maakten voor het eerst kennis met Liquit toen we bij een bestaande klant via een intranet portaal een hybride omgeving met applicaties op diverse locaties bij elkaar moesten brengen.  De portaal leverancier stelde Liquit voor en toen bleek inderdaad dat dit een hele mooie oplossing is. De gebruiker krijgt al zijn applicaties op een consistente manier via het portaal aangereikt, maar op de achtergrond maken jullie daar een mooie omgeving van. De eerste klanten zijn inmiddels gestart en het werkt overal vlekkeloos’, aldus Jan.

Over de toekomst als Liquit partner zegt Jan: ‘Die ziet er gunstig uit. Met name voor klanten in de industrie zien wij in de toekomst nog veel potentie om met Liquit aan de slag te gaan. Deze klanten hebben normaliter veel legacy software die wat lastiger naar de cloud te brengen zijn.’

Maarten Jansma is Operations Manager bij Liquit en is in de aanloop naar deze nieuwe samenwerking heel enthousiast geworden over Het Bureau van de Toekomst. ‘Bradon heeft net als Liquit voor ogen dat een gebruiker op zijn werk moet kunnen focussen en overal moet kunnen werken. De eerste Bradon klanten hebben het al kunnen ervaren. Wij kijken er naar uit om samen nog veel meer klanten de voordelen van de ultieme moderne werkplek te brengen.’