Technology wins! Avensus is now a Liquit partner

Ridderkerk, the Netherlands, January 28, 2021 – We welcome Avensus as a new Liquit partner in the Netherlands. With Liquit’s technology added to the already existing solutions in its portfolio, this IT Multi specialist will approach new digital workspace issues with great confidence.

In the Netherlands, Avensus is a well-known name. They have been around for over 25 years, currently have 5 offices and focus on managed cloud services and hybrid security solutions. Several years ago, the vision was formed to provide a full-service IT solution in which not only the technology is a focus point, but the processes and the people are not forgotten. And this is exactly what makes Avensus stand out. They have everything in-house, do not offer ready-made solutions and are closely involved because of the small teams they work in.

They are particularly proud of the high customer satisfaction at Avensus. “People see us more as a colleague who solves IT challenges than a supplier”, says Tijn Benedek, Marketing Manager at Avensus.

This new Liquit partner has been helping its customers with digital workspace issues for some time. They were introduced to Liquit a few years ago, but recently everything fell into place and, based on the technology, they chose Liquit. Stefan Hamers is pre-sales consultant and connects technology with commerce at Avensus: “We noticed, among other things, that Microsoft Intune is often not sufficient for the correct and complete rollout of workspaces. Our experience was unsatisfactory, and we want to avoid dissatisfied end-users. With Liquit, we can stay ahead of this.”

Stefan continues: “The cooperation with Liquit is going very smoothly. Thanks to the short lines of communication, we can respond quickly, and we are very pleased that they think along in various areas. The first experiences with support are also exceptionally good.”

At an existing large customer in the healthcare sector, 500 users are already being rolled out to the ultimate modern workspace in February and March with the help of Liquit. Looking ahead, Avensus expects that the modernization process will result in more demand for migrations to Windows Virtual Desktop. The use of Liquit will also be very valuable in this scenario.

Nico Zieck, Director of Technology and Solutions at Liquit guided Avensus through the onboarding process. “They were quick to see for themselves the technical innovation of Liquit over other solutions on the market. We are proud that they have become a partner and look forward to working together to serve even more satisfied customers with the ultimate modern workspace.

Technologie wint! Avensus wordt Liquit partner.

Ridderkerk, 28 januari 2021 – Wij verwelkomen Avensus als nieuwe Liquit partner. Met de techniek van Liquit toegevoegd aan de al bestaande oplossingen in de portefeuille gaat deze IT Multi specialist nieuwe digitale werkplek vraagstukken met vertrouwen tegemoet.

In Nederland is Avensus een bekende naam. Ze bestaan al meer dan 25 jaar, hebben inmiddels 5 vestigingen en richten zich op managed cloud services en hybride securityoplossingen. Een aantal jaren geleden ontstond de visie om een full service IT-dienstverlening te gaan leveren waarbij niet alleen op de technologie wordt gefocust, maar ook de processen en de mens niet worden vergeten. En dit is precies wat Avensus onderscheidend maakt. Ze hebben alles in huis, bieden geen kant en klare oplossingen en zijn door kleine teams bijzonder betrokken.

Met name op de hoge klant tevredenheid zijn ze erg trost bij Avensus. “Men ziet ons meer als een collega die de IT-uitdagingen oplost, dan een leverancier, vertelt Tijn Benedek, Marketing Manager bij Avensus.

Deze nieuwe Liquit partner helpt haar klanten al langer met digitale werkplek vraagstukken. Enkele jaren geleden werd al kennis gemaakt met Liquit, maar recent viel alles op zijn plaats en werd op basis van de techniek gekozen voor Liquit. Stefan Hamers is pre-sales consultant en verbindt de techniek met de commercie bij Avensus: “We merkten o.a. dat met name Microsoft Intune meestal niet voldoende is bij het correct en volledig uitrollen van werkplekken. Onze ervaring was onvoldoende en ontevreden eindgebruikers willen we voorkomen. Met Liquit kunnen we dit voorblijven.”

Stefan vertelt verder: “De samenwerking met Liquit verloopt enorm soepel. Door de korte lijnen kunnen we snel schakelen en zijn heel blij op diverse vlakken wordt meegedacht. Ook op het gebied van support zijn de eerste ervaringen buitengewoon goed.”

Bij een bestaande grote klant in de zorg worden in februari en maart al 500 gebruikers met behulp van Liquit naar de ultieme moderne werkplek uitgerold. Voor de toekomst voorziet Avensus dat er door de moderniseringsslag meer vraag komt naar migraties naar Windows Virtual Desktop. Ook hierbij is de inzet van Liquit zeer waardevol.

Nico Zieck, Director of Technology and Solutions bij Liquit heeft Avensus begeleid bij het onboarden. “Ze zagen zelf al snel de technische innovatie van Liquit over andere oplossingen op de markt. Wij zijn trots dat ze partner zijn geworden en kijken ernaar uit om samen nog meer tevreden klanten te bedienen met de ultieme moderne werkplek.